Διαθέσιμες μεταφράσεις

Τίτλοςφθίνουσα ταξινόμηση Έκδοση Στάδιο ολοκλήρωσης Συγγραφέας Αναρτηση Αναφορές
ISO-o-Matic 1.11 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:03 0
KeyRythme 1.1 Ολοκληρώθηκε Phantom 10/02/2013 - 15:46 0
Limpid Clock 1.17 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:05 0
MCC BetterString 11.23 Ολοκληρώθηκε Phantom 28/09/2012 - 20:03 0
MCC NList 0.113 Ολοκληρώθηκε Phantom 01/10/2012 - 11:13 0
MCC TextEditor 15.39 Ολοκληρώθηκε Phantom 21/11/2012 - 16:15 0
MCC TheBar 26.14 Ολοκληρώθηκε Phantom 09/01/2014 - 16:27 0
MUI 4.0 20.6114 Ολοκληρώθηκε Phantom 30/01/2014 - 23:09 0
MUI OWB 1.9 Ολοκληρώθηκε Phantom 09/10/2012 - 17:25 0
NoWinED 0.83 Ολοκληρώθηκε Phantom 10/10/2012 - 16:04 0
OpenURL 7.11 Ολοκληρώθηκε Phantom 26/11/2012 - 16:05 0
OWB 1.23 Ολοκληρώθηκε Phantom 11/04/2014 - 00:02 0
pFTP 1.2 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:00 0
Powerselect 3.0 Ολοκληρώθηκε walkero 28/05/2016 - 18:33 0
PPF-o-Matic 1.2 Ολοκληρώθηκε Phantom 18/10/2012 - 02:20 0
PrefsCenter 1.4 Ολοκληρώθηκε Phantom 10/04/2014 - 23:03 0
QuickStarter 1.8 Ολοκληρώθηκε Phantom 14/05/2014 - 15:20 0
Saga 1.81 Ολοκληρώθηκε Phantom 24/11/2012 - 15:00 0
SnapIT 1.3 Ολοκληρώθηκε Phantom 30/01/2014 - 22:53 0
SRec 1.26 Ολοκληρώθηκε Phantom 02/02/2014 - 18:58 0
SysMon 2.0 Ολοκληρώθηκε Phantom 24/11/2012 - 14:58 0
T.H.E. 2.1 Ολοκληρώθηκε Phantom 26/11/2012 - 19:23 0
Viivi 1.2 Ολοκληρώθηκε Phantom 27/11/2012 - 02:54 0
Wookiechat 2.9b11 Ολοκληρώθηκε walkero 23/09/2012 - 18:20 0
Worm Wars 8.8 Ολοκληρώθηκε Phantom 24/11/2012 - 15:00 0
XNet RSS 53.2 Ολοκληρώθηκε Phantom 11/10/2013 - 15:37 0
YAM 2.9 Ολοκληρώθηκε Phantom 09/01/2014 - 16:25 0
Zerius Vocoder 1 Ολοκληρώθηκε walkero 23/09/2012 - 18:22 0
ZoomIT 1.3 Ολοκληρώθηκε Phantom 30/01/2014 - 22:57 0

Σελίδες