Σκοπός

Αυτό το site δημιουργήθηκε ως εργαλείο όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι μεταφράσεις προγραμμάτων για τις πλατφόρμες AmigaOS 3.x, AmigaOS 4.x, MorphOS και AROS. Η εγγραφή στο site είναι δωρεάν και μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε.

Εγγεγραμμένοι χρήστες

Ως εγγεγραμμένοι χρήστες μπορείτε να:

  • Να καταχωρήσετε το πρόγραμμα που μεταφράζετε και το στάδιό του. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσατε μια μετάφραση ενός προγράμματος μπορείτε να το καταχωρήσετε εδώ δηλώνοντας το "Ποσοστό ολοκλήρωσης" στο 0%. Έτσι άλλοι χρήστες δεν θα ξεκινήσουν την μετάφρασή του και θα αποφευχθεί η μετάφραση από δύο και παραπάνω άτομα. Όταν η μετάφραση ολοκληρωθεί, μπορείτε να ανεβάσετε το αρχείο μετάφραση και να ορίσετε το "Ποσοστό ολοκλήρωσης" στο "Ολοκληρώθηκε".
  • Ανεβάσετε τα αρχεία μετάφρασης κάποιου προγράμματος ώστε όποιος θέλει να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει.
  • Να καταχωρήσετε κάποιο πρόβλημα σε κάποια μετάφραση, ώστε ο μεταφραστής να το διορθώσει σε επόμενη έκδοση.
  • Να προτείνετε κάποια αλλαγή σε κάποια μετάφραση η οποία πιστεύετε ότι αποδίδει καλύτερα το νόημα.
  • Σε περίπτωση που τα παραπάνω σχόλια καταχωρούνται σε δική σας μετάφραση, μπορείτε να τα παρακολουθείτε, να τα συζητάτε με τους αποστολείς τους και να κλείνετε όσα έχετε εφαρμόσει ή δεν πιστεύετε ότι πρέπει να αλλαχθούν.

Ομάδες μεταφραστών

Αν είστε ομάδα μεταφραστών σας προτείνουμε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό που αφορά την ομάδα, ώστε οι μεταφράσεις να καταχωρούνται κάτω από αυτόν τον λογαριασμό. Αυτό θα σας βοηθήσει στην καλύτερη διαχείρισή των μεταφράσεων σας.

Το site βρίσκεται σε beta φάση και πολλά πράγματα ενδέχεται να αλλάξουν, ακόμα και με τις δικές σας προτάσεις. Για αυτό μην διστάσετε να χρησιμοποιήσετε την σελίδα της επικοινωνίας.

Παρακαλούμε, μην παραλήψετε να διαβάσετε και τις παρακάτω σελίδες:

Κανόνες και Όροι Χρήσης
Πρoσωπικά Δεδομένα