Διαθέσιμες μεταφράσεις

Τίτλος Έκδοση Στάδιο ολοκλήρωσης Συγγραφέαςαύξουσα ταξινόμηση Αναρτηση Αναφορές
AmiGG 44.4 Ολοκληρώθηκε walkero 28/09/2012 - 19:53 0
Cranu 0.5 Ολοκληρώθηκε walkero 23/09/2012 - 18:19 0
Wookiechat 2.9b11 Ολοκληρώθηκε walkero 23/09/2012 - 18:20 0
Zerius Vocoder 1 Ολοκληρώθηκε walkero 23/09/2012 - 18:22 0
Filer 53.30 Ολοκληρώθηκε walkero 30/09/2012 - 01:53 0
AROS Core Package 2013-03-27 Στάσιμο walkero 07/07/2019 - 15:08 0
AROS Contribution Package 2013-03-27 Στάσιμο walkero 29/03/2013 - 00:40 0
AmigaOS 4 4.1 Final Edition Ολοκληρώθηκε walkero 17/01/2015 - 00:25 0
Powerselect 3.0 Ολοκληρώθηκε walkero 28/05/2016 - 18:33 0
Enhancer Software για το AmigaOS 4 1.5 Ολοκληρώθηκε walkero 07/07/2019 - 15:05 0
AOrganiser 2.1 Ολοκληρώθηκε walkero 01/07/2017 - 19:48 0
ADripper 1.13 Ολοκληρώθηκε walkero 07/07/2019 - 15:18 0
AmigaOS 3 3.1.4 Ολοκληρώθηκε walkero 18/05/2020 - 01:55 0
YAM 2.9 Ολοκληρώθηκε Phantom 09/01/2014 - 16:25 0
XNet RSS 53.2 Ολοκληρώθηκε Phantom 11/10/2013 - 15:37 0
SRec 1.26 Ολοκληρώθηκε Phantom 02/02/2014 - 18:58 0
NoWinED 0.83 Ολοκληρώθηκε Phantom 10/10/2012 - 16:04 0
DiskImage Device 52.78 Ολοκληρώθηκε Phantom 10/10/2012 - 15:44 0
ADRipper 1.10 Ολοκληρώθηκε Phantom 17/09/2013 - 01:15 0
Limpid Clock 1.17 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:05 0
pFTP 1.2 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:00 0
SysMon 2.0 Ολοκληρώθηκε Phantom 24/11/2012 - 14:58 0
Dodge These Balls 1.03 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:04 0
Bubbelsche Deluxe 1.03 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:04 0
Cranu 1.1 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:03 0
MUI OWB 1.9 Ολοκληρώθηκε Phantom 09/10/2012 - 17:25 0
AmiUpdate 2.35 Ολοκληρώθηκε Phantom 11/04/2014 - 00:01 3
ISO-o-Matic 1.11 Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:03 0
CMEditor 0.4b Ολοκληρώθηκε Phantom 29/09/2012 - 15:02 0
MCC BetterString 11.23 Ολοκληρώθηκε Phantom 28/09/2012 - 20:03 0

Σελίδες